Ajanvaraus

Tapahtumat

Osakkeella pelaaminen

Nurmijärven Golfkeskus Oy:llä on kolme pelaamiseen oikeuttavaa osakesarjaa. Ne antavat vuodesta toiseen jatkuvan pelioikeuden Nurmijärvi Golfin kentälle.

Osakesarja A (34 kpl)

A-sarjan osake sisältää neljä (4) varsinaista pelioikeutta.

Osakkeenomistaja voi vuosittain ennen pelioikeuksien käyttöönottoa nimetä yhden henkilön kunkin pelioikeuden käyttäjäksi tai vaihtaa yhden tai useamman pelioikeuden nimeämättömään pelioikeustodistukseen, jonka esittämällä yksi henkilö kerrallaan
voi pelata yhtiön kentällä.

Osakesarja B (63 kpl)

B-sarjan osake sisältää kaksi (2) varsinaista pelioikeutta.

Osakkeenomistaja nimeää vuosittain ennen pelioikeuksien käyttöönottoa itsensä ja toisen henkilön tai mikäli ei itse käytä pelioikeuttaan kaksi henkilöä pelioikeuksien käyttäjiksi. Osakkeenomistaja tai ne, jotka osakkeenomistaja on nimennyt pelioikeuksien käyttäjiksi, ovat lisäksi oikeutetut nimeämään kutakin pelioikeutta kohti yhden (1) alle 24-vuotiaan lapsensa tai tämän suoraan alenevassa polvessa olevan alle 24-vuotiaan jälkeläisen lisäpelioikeuden käyttäjäksi.

Osakesarja C (914 kpl)

C-sarjan osake sisältää yhden (1) varsinaisen pelioikeuden.

Osakkeenomistaja nimeää vuosittain ennen pelioikeuden käyttöönottoa itsensä tai toisen henkilön pelioikeuden käyttäjäksi. Osakkeenomistaja tai se, jonka osakkeenomistaja on nimennyt pelioikeuden käyttäjäksi, on lisäksi oikeutettu nimeämään enintään yhden (1) alle 24-vuotiaan lapsensa tai tämän suoraan alenevassa polvessa olevan alle 24-vuotiaan jälkeläisen lisäpelioikeuden käyttäjäksi.
Kukin varsinainen pelioikeus voidaan vuosittain ennen pelioikeuden käyttöönottoa vaihtaa kertapelioikeuksiksi. Hallitus määrittelee vuosittain pelioikeutta kohti annettavien kertapelioikeuksien määrän ja vaihdosta perittävän maksun suuruuden. Kukin kertapelioikeus oikeuttaa yhteen pelikertaan yhtiön kentällä peliohjesäännön mukaisesti.
Pelioikeudet ovat voimassa, kun kaikki osakkeeseen kohdistuvat yhtiövastikkeet ja muut maksut yhtiölle mahdollisine viivästyskorkoineen on kokonaisuudessaan maksettu.

Vastike 2024 on 840 €/pelioikeus.