Ajanvaraus

Tapahtumat

Paikallissäännöt 24.8.2023 alkaen

Nurmijärvi Golf voimassa olevat paikallissäännöt 24.8.2023 alkaen

PAALUT

Väylillä A5 ja A7 olevat mustat toiselta puolen valkoiset paalut ovat kiinteitä haittoja, joita ei saa poistaa.

VÄYLÄN A2 PUUISTUTUKSET

Väylän A2 oikealle sivustalle istutettujen puiden ympärillä olevat kuorihakkeet ovat irrallisia luonnonhaittoja. Hakkeen alla oleva suojakangas on kentän oleellinen osa.

VÄYLÄN A5 WASTE BUNKER

A5-väylän vasemmalle sivulla oleva alue on joutomaata (waste area or waste bunker). Se ei ole hiekkaeste vaan kuuluu pelialueeseen (trough the green). Pelaaja saa poistaa alueelta irrallisia luonnonhaittoja ja tähdätessään asettaa mailan lavan kevyesti maata vasten.

VÄYLÄN B8 ESTEALUE VIHERIÖN TAKANA

Punaisin paaluin merkitty estealue viheriön takana, vapautuminen säännön 17-1 mukaan. Mikäli pelaaja ei voi vapautua estealueesta säännön 17-1 mukaisesti, voi hän käyttää vertailupistettä lähinnä sijaitsevaa pudotusaluetta (DZ).

KORISTEISTUTUKSET

Sinisellä nauhalla merkityt koristeistutukset ovat pelialueella kunnostettavaa aluetta, josta pelaaminen on kielletty.

PINTASALAOJAT

Kentällä olevat sorastetut pintasalaojat ovat kunnostettavaa aluetta.

MITTAMERKIT KIINTEITÄ HAITTOJA

Pelialueella olevat kiinteät 100 m, 150 m ja 200 m mittamerkit ovat kiinteitä haittoja.

VIHERIÖN LÄHEISYYDESSÄ OLEVAT KIINTEÄT HAITAT

Viheriöiden läheisyydessä olevista kiinteistä haitoista (kastelulaitteista) saa vapautuksen, kun haitta on enintään 2 mailanmittaa viheriön reunasta ja pallo enintään 2 mailanmitan päässä haitasta.

Suomen Golfliiton kulloinkin vahvistama Hard Card on voimassa.