Ajanvaraus

Tapahtumat

Kutsu NGK Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 26.3.2024

Nurmijärven Golfkeskus Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26. päivänä maaliskuuta 2024 klo 17.00

Nurmijärven Golfkeskuksen klubirakennuksessa, osoitteessa Ratasillantie 70, 05100 Röykkä.

Yhtiöjärjestyksen 17 §:n mukaisesti kokoukseen osallistujien tulee ilmoittautua varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.3.2024 kello 17:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@nurmijarvigolf.fi tai postitse osoitteeseen Ratasillantie 70, 05100 Röykkä. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan myös mahdolliset valtakirjat.

Kokousmateriaali tutustuttavana kotisivujen materiaalisalkussa.

Esityslista

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  1. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
  1. Osakkaiden mahdollisesti muuntoon ilmoittamien A- tai B-sarjan osakkeiden muuntaminen C-sarjan osakkeiksi ja muuntamiseen liittyen kyseisten osakkeiden omistajille suunnattu osakeanti ja antiin liittyvä osakepääoman korotus

Muuntoilmoitukset jätettävä kirjallisesti yhtiön toimistoon 15.3.2024 mennessä osoitteeseen toimisto@nurmijarvigolf.fi tai kirjeitse yhtiön postiosoitteeseen.

  1. Yhtiöjärjestyksen 17 §:n määräämien asioiden käsittely

Esitetään:

  1. Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
  2. Tilintarkastuskertomus

Päätetään:

  1. Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
  2. Toimenpiteistä, joihin vahvistettu taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

​​​​​​​Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle


​​​​​​​7. Muut asiat

8. Kokouksen päättäminen


Nurmijärven Golfkeskus Oy / hallitus