Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Petri Kalmi

Yhtiön hallitukseen 2017 tulivat 19.1.2017 pidetyssä yhtiökokouksessa valituiksi Ari Alkio, Jorma Aromäki, Petri Kalmi, Martti Reijonen ja Esko Romppainen.

Uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksensa 9.2.2017. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Kalmi ja varapuheenjohtajaksi Esko Romppainen.