Tasoitusmääräykset 2014

Nurmijärven Golfklubi noudattaa Suomen Golfliiton tasoitusmääräyksiä. Tasoitusmääräykset kokonaisuudessaan löytyvät Golfliiton nettisivuilta www.golf.fi. Seuraavassa on tiivistetysti muutamia oleellisimpia kohtia.

EGA-tasoitus

EGA-tasoitus eli virallinen tasoitus on tasoitus, joka on 36 tai vähemmän. Virallinen tasoitus ilmoitetaan yhden desimaalin tarkuudella.

Klubitasoitus

Seuratasoitus eli klubitasoitus on tasoitus välillä 37-54. Seuratasoitus on aina kokonaisluku. Aina kun pelaaja saavuttaa pistebogeytuloksen, joka on suurempi kuin 36, hänen tasoituksensa alenee. Tasoitukseen 36 asti pelaajan tulos alenee aina yhdellä lyönnillä kutakin 36 pistebogeypistettä ylittävää pistettä kohden. Klubitasoitus ei voi nousta, kuten ei myöskään kerran saavutettu tasoitus 36. Klubitasoitus on aina kokonaisluku.

Pelitasoitus

Pelitasoitus (”slope”) kertoo pelaajan saamien tasoituslyöntien määrän siltä tiiltä, jolta pelaaja pelaa kyseistä kenttää. Tasoituslyöntien määrään vaikuttavat pelaajan tarkka tasoitus sekä kentän suhteellinen vaikeus. Pelitasoitus on aina kokonaisluku. Pelitasoitus selviää klubirakennuksessa ja ensimmäisillä tiiauspaikoilla olevista slope-taulukoista.

Aktiivinen tasoitus

Tasoitus säilyy aktiivisena pelaamalla kauden aikana vähintään 4 tasoituskierrosta. Aktiivinen tasoitus on merkitty tasoituskorttiin (jäsenkortti) tähdellä (*). Aktiivisella tasoituksella halutaan, että pelaajan tasoitus kuvastaisi hänen todellista pelitasoaan.

Ei-aktiivinen tasoitus

Mikäli kauden aikana ei pelaa 4 tasoituskierrosta, muuttuu tasoitus ei-aktiiviseksi. Ei-aktiivisella tasoituksella voi osallistua kilpailuihin, mutta palkintoja ei voi voittaa. Ei-aktiivisen tasoituksen saa aktivoitua pelaamalla 4 tasoituskierrosta.

AHR (Annual Handicap Review) eli tasoitusten vuositarkastus

Vuositarkistus tehdään pelaajille, joilla on aktiivinen EGA-tasoitus. Sen saaminen edellyttää vähintään kahdeksaa kirjattua tasoituskierrosta vuodessa kahden viime kauden aikana niin, että vähintään neljä on pelattu vuonna 2013. Nykytekniikka on mahdollistanut sen, että tasoitusjärjestelmässä huomioidaan erilaiset peliolosuhteet ja koko vuoden tulostaso, jotta kunkin pelaajan tasoitus heijastaisi mahdollisimman tarkasti pelaajan omaa pelitasoa. Tarkistuksen seurauksena tasoitus laskee tai nousee 1 tai 2 lyöntiä tai pysyy ennallaan. Nurmijärvellä vuositarkistus suoritettiin 16.1.2014 automaattisesti Nexgolf-järjestelmän toimesta. Vaikutuksen omaan tasoitukseen voi käydä katsomassa Nexgolf-järjestelmästä selaamalla omien jäsentietojen alta löytyvää tasoitushistoriaansa. Vuositarkistus löytyy otsikolla ”Annual Handicap Review 2013”.

HCP-indeksi

Tuloskortissa oleva HCP-indeksi kuvaa eri väylien välistä vaikeutta toisiinsa verrattuna.

HCP-indeksi ilmaisee myös sen reikien järjestyksen, joilla pelaaja reikäpelissä saa tai joutuu antamaan tasoituslyöntejä. Vaikeimman väylän HCP-indeksi on yksi ja helpoimman 18. Nurmijärvellä kaikille väylille on tuloskortissa ilmoitettu kaksi HCP-indeksiä esim. 5/6. Etuyhdeksikön väylillä käytetään ensimmäistä eli paritonta lukua ja takayhdeksiköllä jälkimmäistä eli parillista lukua.

Tasoitusryhmät, tasoituksen aleneminen ja nouseminen

Eri tasoitusryhmissä tasoitus alenee eri kertoimien mukaisesti. Tarkka tasoitus alenee aina pelaajan pistebogeytuloksen ollessa suurempi kuin 36. Alenemiskertoimet pistettä kohden ovat seuraavassa taulukossa.

Tasoitusryhmissä 1-4 tarkka tasoitus nousee aina yhdellä kymmenyk­sellä (0,1) pelaajan tuloksen ollessa alle 36 pistettä. Vastaavasti tasoitusryhmässä 5 tasoitus nousee kahdella kymmenyksellä (0,2). Alituksen suuruudella ei ole merkitystä. Kuitenkin tasoituksen tarpeettomaksi nousemiseksi kussakin tasoitusryhmässä on määritelty suojavyöhyke ns. buffer zone, jonka mukainen pistemäärän alitus ei vielä vaikuta tasoitusta nostavasti. Eri tasoitusryhmien suojavyöhykkeet on myös esitetty seuraavassa taulukossa. Kuudennen tasoitus­ryhmän tasoituksia eikä tasoitusta 36 nosteta.

Tasoitusryhmä Tarkkatasoitus Puskurivyöhyke(pb-pistettä)

Tasoitus
nousee

Tasoitus
alenee
18-reikää 9-reikää
1 -4,4 35-36 0,1 0,1
2 4,5 – 11,4 34-36 0,1 0,2
3 11,5 – 18,4 33-36 0,1 0,3
4 18,5 – 26,4 32-36 34-36 0,1 0,4

5

26,5 – 36 31-36 33-36 0,2 0,5
Seuratasoitus 6 37 – 54 Tasoitus ei voi nousta 1,0

Huom.: Jos pelaajan tasoitusmuutos on niin suuri, että tarkka tasoitus muuttuu korkeammasta tasoitusryhmästä alempaan, lasketaan muutos tasoitusryhmän rajalle korkeamman tasoitusryhmän kertoimella ja rajalta jatketaan alemman ryhmän kertoimella.

Esimerkki 1. Jos pelaaja, jonka tarkka tasoitus on 28,3, saavuttaa 39 pistebogeypistettä, hänen tasoituksensa alenee 3×0,5 eli 1,5 lyönnillä. Uusi tarkka tasoitus on 26,8.

Esimerkki 2. Jos sama pelaaja seuraavalla kierroksella pelaa tuloksen 33 pistettä, hänen tarkka tasoituksensa ei muutu, koska alitus on pienempi kuin ko. tasoitusryhmän suojavyöhyke (5 pistettä). Tasoitus edelleen 26,8.

Esimerkki 3. Jos em. pelaajan tulos olisi 30 pistettä, hänen tarkka tasoituksensa olisi noussut 0,2:llä, koska alitus on suurempi kuin suojavyöhyke. Uusi tarkka tasoitus on nyt 27,0.

Tasoituskierrokset

Tasoitukseen vaikuttavaksi pelikierrokseksi hyväksytään lyöntipelisääntöjen mukaan pelatut kierrokset. Reikäpelitulokset ja nelipallopeleissä saavutetut tulokset eivät kelpaa tasoitus­kierrok­siksi. Ensimmäisen tasoitusryhmän pelaajien kohdalta huomioidaan vain kilpailu­kierroksilla saavutetut tulokset, muissa ryhmissä huomioidaan kaikki kilpailukierrokset sekä harjoituskierrok­set silloin, kun pelaaja on ennen kier­rosta ilmoittanut merkkarilleen pelaavansa tasoituskierroksen. Yksin pelatessa ei tulosta huomioida. Tasoitustarkoituksiin voi pelata rajoittamattoman määrän harjoituskierroksia.

Tulosten ilmoittaminen

Kaikkien omalla kentällä pelattujen kilpailujen tulostiedot kirjautuvat välittömästi seuran tasoitusjärjestelmään. Muista tasoituskierroksistaan, erityisesti vieraskentillä pelatuista, pelaajan on viipymättä toimitet­tava asian­mukainen tuloskortti caddiemasterille tasoituslaskentaa varten. Tasoituskierrokset voi syöttää myös itse tasoitusjärjestelmään kotisivujen ajanvarausjärjestelmän (Nexgolf) avulla (ei koske 1. ja 6. tasoitusryhmän pelaajia).

Pelaajan on huolehdittava ennen mihin tahansa kilpailuun osallistumistaan, että tasoitusmuutokset hänen tarkkaan tasoitukseensa on tehty.

CBA (Computed Buffer Adjustment)

CBA-korjauksella pyritään korjaamaan kilpailussa pelattuja pistebogeytuloksia joko haastavien tai helppojen olosuhteiden vuoksi. Tämä tehdään siirtämällä buffer-vyöhykettä joko ylöspäin tai alaspäin. Jos kilpailussa on ollut heikko tulostaso, saattaa omaan tasoitukseen pelaamiseen esim. 33 pistebogeypistettä, jolloin jo 34 pisteellä tasoitus laskee. Tietokone hoitaa CBA:n laskemisen ja se tehdään ainoastaan kilpailuissa.

Lainaus golf.fi-sivustolta:
”Aiemmilta vuosilta tuttu CSA-järjestelmä väistyi tänä vuonna(2012) CBA-järjestelmän tieltä. Kummankin järjestelmän idea on pähkinänkuoressa ottaa kilpailun tulostaso huomioon tasoitusmuutoksia laskettaessa. CSA-järjestelmässä tämä tehtiin muuttamalla kilpailijoiden pistebogey-pisteitä, mikä aiheutti turhia väärinkäsityksiä. CBA-järjestelmässä siirretään kunkin tasoitusryhmän puskurivyöhykettä, jolloin saadaan aikaan sama lopputulos huomattavasti selkeämmin. Tasoitusmuutokset lasketaan edelleen pistebogeyna, mutta pelaajien pistetulokset pysyvät uudella järjestelmällä muuttumattomina. Computed Buffer Adjustment (CBA) säätää pistebogey-tulosten tasoitusvyöhykettä korkeintaan neljällä pisteellä alaspäin tai yhdellä pisteellä ylöspäin. Poikkeuksellisen huonolla tulostasolla tasoitukset eivät nouse lainkaan, mutta laskevat tulokset toki huomioidaan. CBA lasketaan kaikista yli yhdeksän osallistujan kilpailuista. Seuralla on laskemiseen oma ohjelmisto, joten golfarin ei tarvitse hankkia päänsärkyä monimutkaisten kaavojen pyörittelystä.”

9-reiän tulokset

Tasoitusryhmään 4, 5 tai 6 (hcp 18,5-54) kuuluvien pelaajien tasoitustuloksiksi voidaan hyväksyä myös 9 reiän tulokset. Suositeltavaa kuitenkin on, että myös näissä ryhmissä pelataan aina täysi 18-reiän tasoituskierros. Ennen kierroksen aloittamista pelaajan on ilmoitettava merkkarilleen aikomuksestaan pelata 9 –reiän tasoituskierros. Päivässä saa pelata vain yhden 9 –reiän tasoituskierroksen.

Pelitasoitus A-radalle katsotaan A+B-radan slope-taulukosta. B- tai C-rataa pelattaessa pelitasoitus otetaan B+C-radan taulukosta.

9-reiän kierroksella käytettävä väyläkohtainen HCP-indeksi on tuloskortin pariton HCP-indeksi (hcp-sarakkeen ensimmäinen luku).

9-reiän pistebogey-tulos muutetaan 18-reiän tulosta vastaavaksi lisäämällä siihen 18 bogey-pistettä. 9-reiän pistebogey-tulosta ei siis kerrota kahdella.

Puskurivyöhyke 9-reiän kierroksille poikkeaa 18-reiän tuloksista (kts. taulukko aiempana).

Par 3 -radan tulokset

Tasoitusryhmässä 6 (hcp 37-54) kuuluvien pelaajien tasoitustuloksiksi voidaan hyväksyä myös Nurmijärven Golfkeskuksen par 3 –radalla pelatut tulokset. Slope-tasoituksena käytetään pelaajan seuratasoitusta. Tasoituskierrokseksi riittää 9-reiän kierros, mutta suosittelemme pelaamaan 18-reiän kierroksia. 9-reiän pistebogey-tulos muutetaan 18-reiän tulosta vastaavaksi lisäämällä siihen 18 bogey-pistettä. Jos pelaajan 18-reiän pistebogey-tulos on 37 tai enemmän, alenee pelaajan tasoitus jokaista 36:n pisteen ylittävää pistettä kohden 0,5 lyöntiä. Koska seuratasoitukset ovat kokonaislukuja, saatu uusi tasoitus pyöristetään tarvittaessa ylöspäin. Par 3 –radalla tasoitus voi tippua alimmillaan lukemaan 36,0, joka on korkein virallinen tasoitus.