Raportti NGK Oy:n osakasinfosta 4.10.2016

Nurmijärven Golfkeskus Oy:n hallitus järjesti ti 4.10.2016 illalla osakkaille info- ja keskustelutilaisuuden yhtiön tulevista strategiavaihtoehdoista. Tähän reilun kaksi tuntia kestäneeseen tapahtumaan osallistui yhteensä 99 eri osakasta. Tapahtuman aluksi toimitusjohtaja Meriläinen esitteli NGK:n ja myös koko Suomi-golfin tilannetta ja taustoja sekä avasi tapahtumakutsussa esitettyjä strategisia vaihtoehtoja.

Vilkkaan ja rakentavan keskustelun yhteenvetona voidaan todeta, että yhtiön strategian kehittäminen nykyisen toimintamallin pohjalta nousi ensisijaisesti esiin. Yksittäisenä suurena huolena esitettiin useita puheenvuoroja siitä, että osakkeet uhkaavat jäädä perillisten käsiin. Tämän ongelman ratkaisuun toivottiin erityistä painotusta.

Tapahtuma oli useiden osallistujien mielestä tarpeellinen ja onnistunut. Yhtiön hallitus analysoi käsiteltyjä asioita tarkemmin seuraavissa kokouksissaan.