Pelioikeuden vuokraus

Vuokrauksen välittäjä
Nurmijärven Golfkeskus
Ratasillantie 70, 05100 Röykkä

Luovutusaika
Edellä ilmoitetut osakkeet / pelioikeudet luovutetaan sopimuksen allekirjoituksella vuokralle välitettäviksi pelikaudeksi 2016.


Vuokrakorvaus

Pelioikeuskohtainen korvaus määritetään pelikauden päättyessä siten, että välittäjälle kertyneet vuokratuotot, vähennettynä ALV sekä yhtiön perimä välityspalkkio (á 30 €/pelioikeus), jyvitetään kaikkien välitykseen ilmoitettujen pelioikeuksien kesken. Vastikerästien johdosta yhtiön haltuun otettujen pelioikeuksien vuokratuottoja ei lasketa jyvitettäviin vuokratuottoihin

Kuittausoikeus yhtiölle
Mikäli vuokranantajalla on maksamattomia vastike- tai muita rästejä yhtiölle, vuokranantaja antaa tällä sopimukselle yhtiölle kuittausoikeuden kertyneestä vuokratuotosta rästien maksamiseksi.


Eräpäivä

15.10.2016 sekä mahdollinen tasauserä 30.11.2016


Muut ehdot
Tämä välityssopimus voidaan purkaa vuokranantajan ilmoituksesta. Mikäli vuokranantaja tämän sopimuksen voimassaoloaikana myy tämän sopimuksen alaisia osakkeita, puretaan vuokrasopimus myytyjen osakkeiden osalta, mikäli uusi omistaja ei halua jatkaa tätä sopimusta.