Ohjeita ensikertalaiselle

Yleisiä ohjeita

Ilmoittautuminen Par-3 radan käyttäjät ilmoittautuvat aina ennen pelaamista kentän toimistossa (caddiemasterin toimisto), josta saavat ryhmäkohtaiset lähtöajat harjoitusradalle. Jokaiselle kierrokselle haetaan uusi lähtöaika.

Maksut Par-3 radan pelimaksut eli greenfee maksut tulee suorittaa aina ennen pelaamista. Maksu on ns. päiväpelimaksu, jolla voi pelata useammankin kierroksen.

Pelivarusteet Jokaisella pelaajalla tulee olla omat pelivarusteet (bagi l. mailalaukku sekä mailat). Määräys koskee myös par-3 koulutusrataa normaalikäytössä. Par-3 radalla voidaan sallia ohjatuissa ryhmätilaisuuksissa useamman pelaajan pelaaminen samoilla varusteilla, tämä menettely vaatii aina erillisen luvan.

Asusteet ja jalkineet Suosittelemme Nurmijärvi Golfin etiketin mukaista pukeutumista. Asusteiksi voit valita siistit, ulkoiluun ja vapaa-ajanviettoon soveltuvat asusteet (esim puuvilla housut, kauluksellinen pikee-paita, tukevat mukavat jalkineet). Nurmijärven Golfkeskuksessa ei saa pelata ranta-asussa, lyhyissä urheilushortseissa, tennishousuissa tai uimarannalle tarkoitetuissa bermudashortseissa. Verkkarit on tarkoitettu muuhun liikkumiseen kuin golfin pelaamiseen.

Farkut ovat mukavat, mutta ne eivät ole sallitut Nurmijärven Golfkeskuksen pitkillä radoilla. Myös par-3 harjoitusradan käyttäjille suositellaan golfetiketin mukaista pukeutumista.

Käyttäytyminen kentällä Myös Par-3 harjoitusradalla on pyrittävä noudattamaan golfin yleisiä käyttäytymissääntöjä, joista saa tietoa kentän toimistosta caddiemasterilta. Kanssapelaajien ja muiden kentällä pelaavien on annettava keskittyä rauhassa suorituksiinsa. Äänekäs tai häiritsevä käytös ei kuulu golfkentälle.

Siisteys kentällä Pelaajien viihtyvyyden kannalta on välttämätöntä, että roskat ja pullot viedään lähimmän lyöntipaikan roskakoriin. Tupakointi on sallittu ainoastaan tiiaus- eli avauslyöntipaikoilla. Tupakan-tumpit on laitettava niitä varten varattuihin erillisiin tuhkakuppeihin. Ethän tupakoi viheriöillä!

Ohjeita pelaamiseen

Pelin aloittaminen Peli aloitetaan aina 1. lyöntipaikalta peliryhmittäin. Pelivuoro varataan jonotusperiaatteella. Ruuhka-aikoina on käytössä jonotusnumerot, jotka ryhmä saa caddiemasterilta ilmoittautumisen yhteydessä. Pelivuoroaan odottavat ryhmät jäävät odottamaan vuoroaan riittävän etäälle vuorossa olevasta ryhmästä, odotusalue on 1. lyöntipaikan takana.

Lyöntivuorot Peliryhmän jäsenet arpovat ensimmäisellä avauslyöntipaikalla lyöntivuoronsa. Avauslyönnit suoritetaan arvotussa järjestyksessä. Kun kaikki ovat lyöneet avauslyöntinsä, koko ryhmä siirtyy pelissä olevien pallojen luo ripeästi. Nyt lyöntivuorossa on aina se pelaaja, jonka pallo on kauimpana pelattavasta reiästä.

Pelaaminen viheriöllä Kaikki pelaavat pallonsa ensin viheriölle ennenkuin aloitetaan varsinainen viheriöpelaaminen. Kun ryhmän kaikki pallot on pelattu viheriölle, poistetaan reikää osoittava lippu reiästä ja asetetaan viheriön laidalle siten, ettei se häiritse kenenkään pelaamista. Viheriölyönnit (puttaukset) aloittaa jälleen pelaaja, jonka pallo on kauimpana reiästä. Jos puttauslinjalla on kanssapelaajan pallo, on sen paikka merkittävä (esim kolikko) ja esteenä oleva pallo tilapäisesti nostettava ylös viheriöltä. Puttausvuorossa on aina se pelaaja, jonka pallo on kauimpana reiästä. Reikään putatut pallot nostetaan aina heti pois reiästä ennen seuraavan pelaajan puttausta. Kun kaikki pelaajat ovat putanneet pallonsa reikään, asetetaan lippu takaisin reikään, ja siirrytään ripeästi pois viheriöltä seuraavalle avauslyöntipaikalle. Viheriölle ei saa viedä mailakärryjä tai mailalaukkua, vaan ne jätetään viheriön ulkopuolelle.

Tuloksen merkitseminen Pelaajat voivat käyttää caddiemasterin toimistosta saatavilla olevia tuloskortteja lyöntimääränsä merkitsemiseen. Tulokset merkitään kuitenkin vasta seuraavan reiän avauslyöntipaikalla. Näin nopeutetaan takaa tulevan peliryhmän pelaamista.

Pelin ruuhkautuminen Par-3 radalla pelaa huomattava määrä aloittelijoita, joten pallot saattavat joskus joutua peliväylän sivuun. Palloa saa etsiä enintään 5 minuuttia, jonka jälkeen pallo on tuomittava kadonneeksi – ja pelattava jo ennalta lyötyä varapalloa tai lyötävä kokonaan uusi lyönti kadonneeksi julistetun pallon alkuperäiseltä lyöntipaikalta. Mikäli ryhmänne taakse muodostuu ruuhkaa ja edessänne oleva väylä on tyhjä, antakaa nopeammin pelaavalle ryhmälle mahdollisuus ohittaa teidät – esim. seuraavan väylän avauslyöntipaikalla.

Turvallisuus Turvallisuusnäkökohdat on otettava kaikissa tapauksissa huomioon. Osuessaan ihmiseen golfpallo on vaarallinen. Tästä syystä golfin sääntöjä on noudatettava tarkoin. Vältä turhaa riskinottoa.

Fore Pelaajamäärän kasvaessa on turvallisuusnäkökohtiin kiinnitettävä erityistä huomiota. Jos epäilet, että lyöty pallo on aiheuttamassa vaaratilanteen muille pelaajille, huuda voimakkaasti FORE. Huomioi lyöntisektorillasi ihmiset ja ajoneuvot vaaratilanteen välttämiseksi.

Lyöntijäljet ja turpeet Turpeella tarkoitetaan mailan lyönnin seurauksena irronnutta ruoho-turve-massaa. Ruohopinnan elpymisen nopeuttamiseksi vie irronnut turve takaisin paikalleen ja paina kevyesti jalalla.

Bunkkerit eli hiekkaesteet Haravoi aina jälkesi poistuessasi bunkkerista ja jätä harava sille varattuun telineeseen.

Vesiesteet Par-3 radalla on hiekkaesteiden lisäksi vesiesteitä, jotka on merkitty joko keltaisin (vesieste) tai punaisin (sivuvesieste) paaluin. Golfsäännöissä on tarkat määritelmät, kuinka pelaajan on toimittava pallon joutuessa vesiesteeseen. Yleisohjeena aloittelijalle: lyö uusi pallo tai jatka pelaamista siitä kohdasta vesiesteen takaa, josta pallo meni esteeseen, tai siitä kohdasta sivuvesiesteen viereltä, josta pallo meni esteeseen.

Viheriöt, griinit Viheriö eli griini on golfkentän herkin ja arin alue. Griinillä käyttäytymisessä on huomioitava seuraavaa: – korjaa pallon alastulojäljet – griinihaarukka on välttämätön jokaiselle – varaa pallon merkintänappi tai vastaava – toimi ripeästi – älä liiku, keskustele tai aiheuta häiriötä toisen putatessa – tuloskorttimerkinnät tehdään vasta seuraavalla avauslyöntipaikalla – mailakärryjä ei saa vetää viheriön yli, eikä mailalaukkua laskea viheriölle

Griinihaarukka Jokaisella pelaajalla tulee olla griinihaarukka, jolla korjataan pallon putoamisjäljet griiniltä. Jos putoamisjälkiä ei korjata, ruoho kuolee, pallon alastulojälki jää kuopalle ja viheriöt ovat huonoja putata. Caddie master vaatii pistokoeperiaatteella griinihaarukan esittämistä ennen kierrokselle lähtöä.

Kentänhoito Kentän hoito ja sen kunto on henkilöstölle kunnia asia. Kenttähenkilöstöllä on etuoikeus työskentelyyn väylällä, jota pelaamme. Henkilöstön kanssa on sovittu, että he antavat käsimerkein pelaajille lyöntiluvan heti, kun se työn kannalta on mahdollista. Kentän hoitoa koskevat mahdolliset huomautukset ja neuvot pyydetään esittämään caddie masterin toimistossa olevilla palautekupongeilla. Palautteen käsittelevät toimitusjohtaja ja kenttämestari.

Pelinohjaus kentällä Koska Nurmijärvi Golf on erinomainen paikka aloittaa golf’in harrastus, liikkuu kentällä pelitaidon ja –kokemuksen suhteen varsin eritasoisia pelaajia. Tästä syystä tullaan erityisesti kiinnittämään huomiota pelin sujumiseen. Peliä ohjaavat kentällä liikkuvat valvojat.

Golfaajana kehittyminen Nurmijärvi Golfin par-3 koulutusradalla voi kokeilla golf’in pelaamista kuka tahansa lajista kiinnostunut. Kokeilun jälkeen paras tie edetä golf’in opettelussa on hakeutua golfopettajan (pro) kurssille ja edelleen harjoitella itsenäisesti samaan aikaan greencardkoetta varten. Kun olet suorittanut greencardin (golftaidon suoritus), sinulla alkaa mielenkiintoinen aika golfin parissa. Suosittelemme aluksi pelaamista kokeneempien pelaajien kanssa, kysy rohkeasti neuvoa epäselvissä tilanteissa, sääntötulkinnoissa yms. asioissa.

Nautinnollisia hetkiä golf’in parissa !