Nurmijärven Golfklubi ry:n syyskokouksen päätöksiä

Klubin sääntömääräisessä syyskokouksessa 25.10.2014 hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2015. Kyseiset asiakirjat on luettavissa liitteestä.

Sääntömuutos hyväksyttiin

Sääntöihin päätettiin tehdä muutos siten, että varsinaiset jäsenet ovat jatkossa osakasjäseniä ja vuosijäsenet ovat jatkossa jäseniä. Osakasjäseniksi hyväksytään myös osakkaan perheenjäsenet.

Jäsenmaksut 2015 päätettiin pitää vuoden 2014 suuruisina.

Osakasjäsen aik 88 €, junioriosakasjäsen 52 €

Jäsen 123 €, juniorijäsen 67 €

Antti Sarjamo jatkaa klubin puheenjohtajana, hallituksessa muutoksia.

Antti Sarjamo valittiin edelleen klubin puheenjohtajaksi. Kapteeniksi valittiin Pasi Theman ja ladykapteenina jatkaa Merja Iiskola.

Klubin hallitus 2015 vastuualueineen: Antti Sarjamo (pj), Johanna Purhonen (siht.) Pasi Theman (kapt. ja midtmk pj), Merja Iiskola (ladykapt. ja naistmk pj), Virpi Järvinen (juntmk pj), Asta Peltoniemi (kilptmk pj), Jorma Laakso (sentmk pj) ja Matti Satama (valmtmk pj).