Nurmijärven Golfkeskus Oy:n yhtiökokouksen 26.1. kuulumiset

Nurmijärven Golfkeskus Oy:n yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 26.1.2022.

Yhtiön hallitukseen valittiin Ari Alkio, Merja Iiskola, Antti Sarjamo, Marko Koivuneva ja Kari Haapaniemi.

Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2021. Lisäksi päätettiin osakepääoman korotuksesta A- ja B-osakkeiden muuntojen osalta. Vahvistettiin toiminta- ja taloussuunnitelma kaudelle 2022 pelioikeusohjesääntöineen. Kokous vahvisti vuoden 2022 hoitovastikkeeksi 810 euroa / varsinainen pelioikeus.

Kokous sujui hyvässä hengessä ja osakkaat toivat esille hyviä ajatuksia osakaspelaamisen ja kenttien kehittämiseksi.