NGK Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksiä

Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tiistaina 26.5.2015 ja asiat kiinnostivat osakkaita, sillä yli 60 henkilöä oli saapunut päättämään merkittävistä asioista.

Omien osakkeiden hankinta kuolinpesistä

Yhtiökokous päätti hyväksyä äänestysten jälkeen yhtiön hallituksen esityksen menettelyksi omien osakkeiden hankinnasta kuolinpesistä.

  1. Hankinta toteutetaan osakkeenomistajille avoimella menettelyllä.
  2. Hankkia voidaan enintään 1 kpl A-sarjan, 2 kpl B-sarjan ja 6 kpl C-sarjan osaketta. Mikäli kuolinpesään kuuluva A- tai B-osake muunnetaan ensiksi yhden pelioikeuden muodostamiksi C-osakkeiksi, voidaan hankkia muutoin samoin ehdoin myös tällä tavoin muodostettu C-sarjan osake.
  3. Osakkeesta maksettava hinta, joka on määritelty osakkeen nykyisen käyvän perusteella, on vähintään ja samalla enintään 1 euro.
  4. Mikäli yhtiön hankinnassa ostettavaksi tarjotaan edellä todettua useampi osake, hankittavat osakkeet valitaan osakelajikohtaisesti suoritettavan arvonnan perusteella.
  5. Hankinta tulee toteuttaa 31.1.2016 mennessä.
  6. Hankitut, lunastetut tai yhtiölle muulla tavalla tulleet omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Klubirakennuksen saneeraus ja laajennus

Yhtiökokous 26.5.2015 päätti äänestyksen jälkeen äänin 80 – 64 hallituksen esityksestä poiketen kannattaa klubirakennuksen saneerauksen ja laajennuksen toteuttamista laajan vaihtoehdon mukaisena. Hallituksen esitys perustui supistetun vaihtoehdon hyväksymiseen.

Hallituksen käsityksen mukaan yhtiökokouksen päätöstä ei voi panna täytäntöön, koska laajemman vaihtoehdon valinta ei sisältynyt ennakkoinformaatiossa yhtiökokouskutsun varsinaiseen päätösehdotuk-seen. Näin ollen hallitus on päättänyt kutsua koolle uuden ylimääräisen yhtiökokouksen tekemään valinnan saneerauksen ja laajennuksen laajuudesta. Uusi kokous pidetään torstaina 4.6.2015 klo 18:00 alkaen Nurmijärven Golfkeskuksessa.

Vaihtoehtojen selostukset ovat luettavissa yhtiön kotisivujen materiaalisalkussa

Uudet yhtiökokouskutsut toimitetaan osakkaille välittömästi.