Lisää etäisyysmerkkejä kentälle

Kentälle asennetaan parhaillaan lisää etäisyysmerkkejä. Uudet puna-valkoiset paalut ovat 100 m etäisyydellä viheriöiden keskustasta, ja nämäkin etäisyysmerkit ovat kiinteitä haittoja.100 m etäisyysmerkki