Kuurainen kenttä on kaunis, mutta jäisellä ruoholla ei saa pelata

Heinän ollessa jäässä tai kuurassa on kenttä suljettava kävelyltä, koneella liikkumiselta ja pelaamiselta. Jäätyneellä tai kuuraisella kasvustolla liikkuminen katkoo heinää ja murskaa sen solukoita.

Nurmikon kasvu pysähtyy valon vähentymisen myötä Etelä-Suomessa syyskuun loppupuolella. Kulutettujen lehtien tilalle ei enää kasva uusia, ja valon väheneminen sekä sään viileneminen käynnistävät nurmikon talveentumisen. Tämä lepotilaan asettuminen estyy tallauksen vaikutuksesta.