Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 22.5.2023

NURMIJÄRVEN GOLFKESKUS OY

Ylimääräinen yhtiökokous ma 22.5.2023

KOKOUSKUTSU

Nurmijärven Golfkeskus Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 22. päivänä toukokuuta 2023 klo 18.00 Nurmijärven Golfkeskuksen klubirakennuksessa, osoitteessa Ratasillantie 70, 05100 Röykkä.
Kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittamaan osallistumisesta etukäteen yhtiön toimistoon sähköpostitse osoitteeseen toimisto@nurmijarvigolf.fi . Pyydämme ilmoittautumaan yhtiökokoukseen 19.5.2023 mennessä kokousjärjestelyiden helpottamiseksi. Lisäksi toivomme, että ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan mahdolliset valtakirjat.
Esityslista
1.Kokouksen avaus
2.Kokouksen järjestäytyminen
3.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4.Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5.Yhtiöjärjestyksen 5, 7, 8, 12, 14, 17 ja 18 muuttaminen
Nurmijärven Golfkeskus Oy:n hallitus esittää yhtiöjärjestyksen pykälien 5, 7, 8, 12, 14, 17 ja 18muuttamista seuraavasti:
Pykälän 5 kohdan yksi muutoksella esitetään kaikenlainen pelioikeuden käyttöön liittyvä päätöksentekosiirrettäväksi yhtiön yhtiökokouksen päätösvaltaan. Pykälän 5 kohdan neljä muutoksella varaudutaanajanvarausjärjestelmän mahdollistamiin muutoksiin.
Pykälässä 7, joka on uusi, määritellään ne perusteet ja käytännöt, joita noudattaen yhtiö voi ottaavastaan omia osakkeitaan. Uuden pykälän 7 lisääminen muuttaa vanhojen pykälien numerointia.
Pykälän 8 (vanha pykälä 7) kohdan neljä muutoksella esitetään tehtäviin investointeihin perustuvanrahoitusvastikkeen periminen riippumatta siitä, miten kyseinen investointi rahoitetaan. Pykälän 8 kohdanviisi muutoksella selkiytetään osakkeen kauppaan liittyvää kaupan osapuolien vastuuta yhtiövastikkeenmaksamisesta.
Pykälän 12 (vanha pykälä 11) kohdassa kaksi esitetään hallituksen jäsenien toimikauden pituudeksikahta vuotta.
Pykälään 14 (vanha pykälä 13) esitetään lisättäväksi yhtiön toimitusjohtajalle ja hallituksenpuheenjohtajalle oikeus yksin kirjoittaa yhtiön toiminimi.
Vanhan yhtiöjärjestyksen pykälä 16 esitetään poistettavasi siten, että sen sisältämän asiat siirtyvätuuden yhtiöjärjestyksen pykäliin 17 ja 18.
Pykälään 17 (vanha pykälä 18) esitetään lisättäväksi määräys syysyhtiökokouksesta ja kokouksissakäsiteltävistä asioista.
Pykälässä 18 (vanha pykälä 17) määritellään yhtiökokouskutsun toteuttamistapa.
Sekä yhtiön voimassa oleva yhtiöjärjestys että esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi ovat tämänkokouskutsun liitteenä.
8.Kokouksen päättäminen

Nurmijärven Golfkeskus Oy / hallitus