Kenttätoimikunta

Kenttätoimikunta toimii NGK:n golfyhteisössä klubin jäsenten, yhtiön hallituksen sekä kentänhoitoon palkatun henkilöstön etuja ja tehtävien hoitoa edistävänä tahona. Toimikunta: Esa Meriläinen, Lauri Ellilä, Juhani Heimonen, Taisto Hellgren, Juha Hiltunen, Jorma Ojala, Matti Pankakoski ja Mika Santonen