Golfosakkeiden jälkimarkkinat – varmista ostajan vilpittömyys

Golfosakkaiden markkina on murroksessa ja osakkeen arvo ja omistamisen arvo ovat saaneet kolhuja. Tilanne on sinällään harmillinen, koska pelikäytössä oleva osake ei koskaan ole omistajalleen arvoton. Tilanteet muuttuvat ja monilla golfkentillä on paljon 1980-, ja 1990-luvulla golfin aloittaneita ikääntyviä osakkaita, jotka eivät enää voi hyödyntää osakkeen pelioikeuttaan. Sukupolvenvaihdosten myötä osakkeita on päätynyt myös perillisille, jotka eivät välttämättä edes golfaa. Kun uudet golfarit suosivat perinteisen omistajuuden sijaan enemmän greenfee-pelaamista hakien vaihtelua golfin harrastamiseen, on syntynyt tilanne, jossa uusien omistajien löytäminen golfosakkeille saattaa olla haastavaa. Haastetta on pyritty ratkaisemaan vuokraustoiminnan tehostamisella sekä golf-yhtiöiden yhteistyöllä mm. Kultakortti-oikeudella, mutta joka tilanteeseen nämäkään eivät riitä.

Osakekauppaa kuitenkin käydään, joskin osakkeiden hintataso on yleisesti huomattavasti alempi kuin osakkeiden alkuperäinen hankintahinta. Golfyhtiön toimistosta saa halutessaan vinkkejä kaupankäynnin tehostamiseksi, mutta varsinainen kaupankäynti, omistussuhteen vaihto, on kuitenkin vastuiden ulkopuolella.

Haastava tilanne on tuonut markkinoille erilaisia toimijoita, joiden toiminta osakekaupassa ei välttämättä täytä hyvän kauppatavan ehtoja. Yksi tällainen toimija (Marko Jusa Kauppila) on tuomittu Vantaan käräjäoikeudessa 1 v 8 kk ehdottomaan vankeusrangaistukseen törkeästä velallisen epärehellisyydestä.

Kauppilan syyksi luettiin perinnässä varattomaksi todettuna ollessaan vaikeuttaneen edelleen asemaansa ostaessaan (=ottaessaan toimenpidepalkkiota vastaan) golfosakkeita, joissa on velvollisuus maksaa yhtiövastikkeita.

Yleensä ostajaehdokkaaseen kannattaa suhtautua varauksella, mikäli hän ehdottaa ns. negatiivista kauppahintaa eli osakkaalta vastiketta osakkeen luovuttamisesta hänelle. Tällaisen ostajan taustoista on hyvä selvittää esim. ulosoton tilanne, jottei myös myyjä tule sekaantuneeksi rikolliseksi tuomittuun toimintaan. Tarvittaessa Nurmijärvi Golfin toimisto (Esa Meriläinen, Johanna Purhonen, Kirsi Mäntynen) avustaa mielellään taustojen selvittelyssä sekä kaupanteon avustamisessa. Näin varmistetaan myös tiedonkulku osakkeen vaihdosta uudelle omistajalle ja uuden osakkaan asianmukainen rekisteröinti.