Antti Sarjamo jatkaa klubin puheenjohtajana. Klubin toimintasuunnitelma 2017 hyväksyttiin.

Nurmijärven Golfklubi ry:n syyskokous 17.11.2016 päätti valita Antti Sarjamon edelleen yhdistyksen puheenjohtajaksi, kaudeksi 2017.

Yhdistyksen hallitukseen 2017 tulivat valituiksi:

Antti Sarjamo, puheenjohtaja

Johanna Purhonen, sihteeri

Pasi Theman, kapteeni

Merja Iiskola, ladykapteeni

Annamari Sovijärvi, junioritmk

Kari Haapaniemi, kilpailutmk

Mikko malin, midtmk

Tiina Santonen, naistmk

Ilkka Yli-Ojanperä, senioritmk

Virpi Järvinen, valmennustmk

Yhdistyksen hallituksen kokouksiin osallistuu lisäksi toiminnanjohtaja Esa Meriläinen, talous, hallinto ja tiedostus.

Syyskokous hyväksyi vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja budjetin hallituksen esittämässä muodossa. Asiakirjat liitteenä.

Jäsenmaksuiksi päätettiin vahvistaa seuraavat maksut:

osakasjäsen sekä osakkaan perheenjäsen 88 € (aik) ja 50 € (jun)

klubijäsen 123 € ( aik) ja 65 € (jun)