28.11.2023 pidetyn yhtiökokouksen päätöksiä

Nurmijärven Golfkeskus Oy:n syysyhtiökokous pidettiin tiistaina 28.11.2023 klubilla. Kokoukseen osallistui 42 osakasta, jotka edustivat yhteensä 57 ääntä. Kokous kesti tunti ja 30 minuuttia, joten asiaa kertyi paljon.

Kokous vahvisti vuoden 2024 hoitovastikkeeksi 840 euroa / varsinainen pelioikeus.  Vastikelaskutus suoritetaan jo tämän vuoden joulukuun alussa ja eräpäiviksi määrättiin 31.1.2024 ja 28.2.2024. Eli vastikkeen voi maksaa halutessaan kahdessa osassa (430 € + 410 €) ilman eräkuluja tai yhdessä erässä 31.1.2024.

Uuden yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti peliohjesäännön kaudelle 2024. Peliohjesäännön muutoksista mainittakoon osakkeen varsinaisten pelioikeuksien 10 vuorokauden ajanvarausoikeus ja useammat ajanvarausmahdollisuudet päivää kohden 9-reiän ja Par-3 -radoille. Lisäksi kokouksessa päätettiin muodostaa 70 muuta pelioikeutta.

Yhtiön hallitukseen tulivat valituiksi Merja Iiskola, Ari Alkio, Marko Koivuneva, Kari Haapaniemi ja Esa Meriläinen.

Yhtiön markkinalähtöinen hinta nimetylle pelioikeudelle on nyt 880 €.